ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 67 ਵੀਆਂ ਜੋਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ